Общи условия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. www.cestina.bg е електронен магазин. собственост на фирмa Гууд Фуудс БГ ЕООД с ЕИК: 206718244  , електронна поща sales@cestina.bg.
2. Фирмата предлага продукти, които са внос или закупени от трети лица с цел производство на фирмени и подаръчни кошници, бутикови хамперси, подаръчни комлекти и други стоки.

 1. Електронен магазин www.cestina.bgпредоставя  възможност за поръчка онлайн или по и-мейл, заплащане и доставка на стоките предлагани в сайта. Настоящите общи условия информират потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в електронния магазин. 
  4. Всеки потребител е задължен да спазва правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в електронния магазин до напускането му. Преди финализиране на електронната заявка за покупка, слагайки отметка „Съгласен съм с условията и ги приемам”, потребителите се съгласяват изцяло като приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

  УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА
 2. Потребителите правят своите заявки за покупки от www.cestina.bgкато използват български език и кирилица.
  6. Указаните цени на продуктите, поместени на www.cestina.bgса за 1 брой в български лева и са с включен ДДС. Цената за доставка не е включена в цената на продукта.
  7. При поръчка, потребителят е необходимо да посочи основна информация според дадените в електронния магазин опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставката.
  8. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата.
  9. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
  10. Чрез натискане на бутона „Купувам“, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (потребителят) и www.cestina.bg, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
  11. Условията за доставка на стоките са указани в електронния магазин.
  12. Гууд Фуудс БГ ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

  УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
  13. Доставката се извършва от куриерска фирма Еконт или друга фирма, наета от ГУУД ФУУДС БГ ЕООД на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме  поръчаните продукти и да ги заплати ,ако те са поръчани с опция наложен платеж. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. Куриерската услуга се заплаща от потребителя.
  14. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
  15. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на куриера. 
  16. ГУУД ФУУДС БГ ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефон или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
  17. Гууд Фуудс БГ ЕООД може да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако се окаже, че стоките не са достъпни.
  18. След предаване на стоката на куриер всички рискове, произтичащи от доставката на стоката, преминават върху потребителите. 
  19. При посочен неверен адрес, телефон, лице за контакти, както и всички други обстоятелства, за които потребителите са били длъжни да сторят необходимото с оглед възможността стоката да бъде доставена и при последваща невъзможност стоката да бъде реално доставена, ГУУД ФУУДС БГ ЕООД се освобождава от задълженията си, произтичащи от поръчката и доставката на стоката.
  20. При доставката на продуктите потребителят подписва придружаващите документи и заплаща разходите по доставката. Потребителите осигуряват реален достъп и възможност за получаване на поръчаните продукти.
  21. С цел осигуряване на качествено обслужване на потребителите си, ГУУД ФУУДС БГ ЕООД независимо, че не носи отговорност при доставката на стоката, предоставя на потребителите си възможност да информират ГУУД ФУУДС БГ ЕООД за всякакви нередности, свързани с доставките на стоката чрез куриерска служба.

  ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА
  22. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
  а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
  б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
  в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
  г) не е спазен срокът на доставка.
  Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори – няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
  23. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия на всеки един конкретен продукт.
  24. По силата на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 14 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, заедно с всички придружаващи ги документи, да не са употребявани или деформирани. Връщането на продуктите е за сметка на потребителя. В този случай потребителите изпращат на ГУУД ФУУДС БГ ЕООД изявление за отказ от сключения договор на sales@cestina.bg
  25. ГУУД ФУУДС БГ ЕООД възстановява в срок от 15 (петнадесет) работни дни в пълен размер заплатените суми от потребителите за поръчаните артикули, в случай на упражнено право на отказ в съответствие с т.22 и т.24 от настоящите Общи условия.

  ЛИЧНИ ДАННИ
  26. При извършване на заявка за покупка, потребителите попълват следните лични данни – име, фамилия, град, пощенски код, точен адрес, телефон, електронна поща.
  27. Потребителите подават вярна и правдива информация, свързана с осигуряването на доставката на стоката и уведомяват незабавно ГУУД ФУУДС БГ ЕООД при невъзможност да получат стоката. При промени в предоставената информация по т.26 потребителите се задължават да актуализират данните си своевременно.
  28. Потребителите незабавно уведомяват ГУУД ФУУДС БГ ЕООД за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.
  29. За ГУУД ФУУДС БГ ЕООД поверителността на Вашата лична информация e висок приоритет.ГУУД ФУУДС БГ ЕООД прилага своята Политика по запазване на Личните данни в съответствие с GDPR. Тази политика ще Ви информира за това, как ние се грижим за личните данни, които ни предоставяте чрез нашия уебсайт, какви права имате и как законодателството защитава тези права.


ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТИ
30. ГУУД ФУУДС БГ ЕООД се задължава да осигури куриер и да му предаде заявената за покупка стока.
31. ГУУД ФУУДС БГ ЕООД се задължава да предаде точно и правдиво информацията, предоставена от потребителите, свързана с условията и начина на доставката на стоката.
32. ГУУД ФУУДС БГ ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в електронния магазин; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този електронен магазин; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в електронния магазин от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в магазина информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
33. ГУУД ФУУДС БГ ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).
34. ГУУД ФУУДС БГ ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в електронния магазин. 
35. ГУУД ФУУДС БГ ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
36. ГУУД ФУУДС БГ ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
37. ГУУД ФУУДС БГ ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
38. ГУУД ФУУДС БГ ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.
39. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на електронния магазин с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
40. Предоставената информация е предмет на авторско право на ГУУД ФУУДС БГ ЕООД. Зареждането или отпечатването на страници от магазина е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на ГУУД ФУУДС БГ ЕООД или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горнотоq потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ГУУД ФУУДС БГ ЕООД или негов партньор.
41. Потребителите на www.cestina.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове и изображения или части от електронния магазин, без изрично писмено разрешение на ГУУД ФУУДС БГ ЕООД.
42. Неразрешено е използването на screenshot на магазина без изричното съгласие на ГУУД ФУУДС БГ ЕООД. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.cestina.bg без изричното съгласие от страна на ГУУД ФУУДС БГ ЕООД.
43. При цитиране на текст, илюстрация или елементи от дизайна на www.cestina.bg, или споделяне на същите в социалните мрежи е задължително упоменаването на магазина като източник.
44. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.
45. Всички възникнали спорове, произтичащи от ползването на www.cestina.bg във връзка със закупуването на стоки, се разрешават по взаимно съгласие с потребителите, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство.

ИЗМЕНЕНИЯ
46. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от ГУУД ФУУДС БГ ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
47. Независимо от основанието, довело до изменение на Общите условия на ГУУД ФУУДС БГ ЕООД, Дружеството се задължава да информира потребителите си относно промяната като постави на видно място в www.cestina.bg актуалните Общи условия. Промените влизат в сила от деня на оповестяването им на страницата на www.cestina.bg.